bedrijfs logo
ViP Dietisten
 

logo1[1]

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken kunt u contact opnemen met een van de aangesloten praktijken. Dat kan met en zonder verwijsbrief. Indien u geen verwijsbrief heeft vindt tijdens het eerste consult een screening plaats. Wij beoordelen daarmee of uw klacht bij ons thuis hoort.

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de begeleiding zonder verwijsbrief.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Mogelijk valt uw begeleiding binnen de ketenzorg. Wij ontvangen dan een verwijzing via uw huisarts of praktijkondersteuner. 

 

Basis en aanvullende verzekering

De dieetadvisering wordt vanuit de Basisverzekering (met vanaf 18 jaar een eigen risico van

€ 385,-  per jaar) vergoed voor maximaal 3 behandeluren (vaak een 1e consult en nog 3 vervolgconsulten) per jaar. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Heeft u naast de Basisverzekering een aanvullende verzekering met vergoeding voor de diëtist, dan worden de consulten voor zover deze onder de aanvullende verzekering vallen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Een andere mogelijkheid is dat de kosten van begeleiding door de diëtist (gedeeltelijk) vergoed wordt door de Zorggroep waar uw huisarts bij is aangesloten. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van €385,-  per jaar.

 

Niet door een Verzekering of Zorggroep gedekte kosten worden bij cliënt in rekening gebracht.

De cliënt blijft altijd verantwoordelijk voor de door hem verschuldigde bedragen.

 

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu
vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei
2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtenloket Paramedici. Raadpleeg hiervoor www.klachtenloketparamedici.nl.